"Aktuálne si prerábam webstránku a pripravujem sa na môj workshop Pracuj Lepšie, Nie Tvrdšie, ktorý bude v nedeľu 8.9.2019. Takto vyzeral jeden z nedávnych."