Skip links

Prekážka aj cesta si ty.

Volám sa Mišo Duchoň, som kouč a pomáham klientom dosahovať svoje ciele.

Rezervuj si stretnutie!

Hodnotenie Mišo Duchoň „najlepšie rozhodnutie môjho života“„super akčný prístup a energia“„veľký zážitok, ďakujem!“

1

Krok 1

Kontakt

Môžeš si instantne rezervovať stretnutie cez Zoom alebo ma prosím kontaktuj a dohodneme sa individuálne.

2

Krok 2

Stretnutie

Na stretnutí zistíme, či ti viem v rámci mojich služieb pomôcť a či je priestor a vzájomná voľa spolupracovať.

3

Krok 3

Dohoda

Dohodneme jasné ciele, formu, trvanie, cenu, akékoľvek individuálne detaily a spolupráca môže začať!

Čo je na mne špecifické

Moja filozofia

Nebuď somár!

Jedného dňa bol somár smädný aj hladný a rovnako ďaleko bolo od neho aj vedro s vodou, aj kôpka sena. Nevedel sa rozhodnúť, či sa ide najprv napiť alebo najesť a tak tam stál, premýšľal a snažil sa nájsť to najlepšie riešenie, až kým zdochol. Často sme paralyzovaní hľadaním najlepšieho riešenia, no zabúdame, že overthinking má tiež svoje náklady. Najhoršie rozhodnutie je často žiadne rozhodnutie a ja ti chcem pomôcť tomu predísť.

Keby to bolo ľahké

tak by to mal každý a buď by to už nebolo vzácne, alebo by to už ani nebolo dostupné. Moja filozofia je nevyhýbať sa diskomfortu, ale naopak, ísť mu naproti, zdolávať prekážky, rásť a potom si aj viac užiť dosiahnutie svojich pracovných cieľov. Moji klienti nie sú people-pleaseri, ktorí sa snažia zapáčiť každému a vyhnúť sa tak nepohodliu, ale ľudia, ktorí konajú tak, ako veria, že je správne a zmysluplné, aj keď to môže byť v kontraste s názorom iných. Vždy je lepšie pokúsiť sa a spadnúť, ako sa nikdy ani len nepokúsiť a potom na smrteľnej posteli ľutovať.

Definícia šialenstva

je robiť niečo rovnako a očakávať iné výsledky. A nemyslím si, že riešením je zvýšiť snahu – to ti iba pomôže rýchlejšie vyhorieť. Ja verím na pákový efekt, na experimentovanie a na vytvorenie takých procesov, kde tvoja snaha padne na tú najúrodnejšiu pôdu. Preto vo svojich spoluprácach často navrhujem netradičné cvičenia, ktoré klientov síce vrhajú do dočasného diskomfortu, ale za to majú potom výsledky, aké nikdy predtým nemali.

Viac informácií

nie je riešením, inak by už dávno všetci boli milionári so sixpackmi. Kedykoľvek som sa snažil nájsť dokonalý návod, našiel som len dokonalú paralýzu. Perfekcionizmus nemá s perfektnosťou nič spoločné. Hlavne začať, testovať, následne sa poučiť a vylepšiť. Konám a robím chyby, prehodnocujem, učím sa a to mi funguje. Kto čaká na štartovej línií na univerzálny návod alebo na dokonalé podmienky, ten môže čakať ďalej – ja pracujem s tými, čo konajú.

Easy choices, hard life. Hard choices, easy life.

~Jerzy Gregorek

Referencie mojich klientov

Prejsť na ponúkané služby

Niečo o mne

Som aktívny optimalizátor vlastného života a nadšenec sebarozvoja, fit dobrodruh a cestovateľ, v práci efektívny profesionál, vo svojom osobnom živote šťastne zaľúbený a vo voľnom čase veľa v horách, aj preto som sa presťahoval na Liptov, kde mám základňu.

Podľa MENSA mám vysoké IQ, veľa čítam a vzdelávam sa, viem zložiť rubikovú kocku, viedol som startup ako CEO, ale aj neziskovku, spoluzaložil som gym, pracoval pre korporát, pôsobil ako business intelligence analytik v Nottinghame, organizoval som Erasmus+ vzdelávacie podujatia, sám veľa lektoroval a hovorím po nemecky, no ešte lepšie po anglicky.

Nebojím sa pomenovať veci priamo, ani nemám impostor, aby som sa hanbil povedať, v čom som dobrý.

Mám veľký drajv, čo moji klienti často vítajú, pretože môj energický prístup je vraj prudko nákazlivý a pomáha im konať odvážnejšie a rozhodnejšie, žiadny overthinking, urob/neurob, next!

Anti-záujmy

Vôbec ma nenadchýňajú statusové hry o to, kto čo vlastní a iné pseudo-ukazovatele „úspechu“, nemám potrebu byť slávny, ani mať veľký social media following a javím len minimálny nevyhnutný záujem o politické dianie, potrebný na to, aby som mohol robiť to, čo robím.

Čo ma naozaj zaujíma je pomáhanie jednotlivcom mať lepší život. Nie to, čo máš navonok, ale ako sa cítiš vo vnútri.

Aktuálne

Koučovanie pomáha uvedomiť si nové súvislosti.

Koučovaním pomáham svojim klientom uvedomiť si to, čo by si sami neuvedomili.

Pri koučovaní neradím, ale pýtam sa. Odpovede má klient, ja mu ich pomáham objaviť a dať do praxe.

Koučujem na základe profesionálneho výcviku World Coaching Organisation v Helsinkách ukončeného získaním certifikácie, rozšírený neskôr o polročný International Coaching Federation akreditovaný výcvik v Business Coaching College.

Daj človeku rybu a nasýtiš ho na deň…

Vzdelávanie je oveľa viac ako to, čo si pamätáme zo školy, pre mňa je to facilitovanie rastu jednotlivca.

Najčastejšie vzdelávam transferabilné life skills, ktoré klientovi odomknú nové možnosti na jeho ceste (napr. vyjednávanie alebo osobná produktivita) v kombinácií pochopenia teórie + tréningu v praxi + vyhodnotenia a uvedomení + konzistentného opakovania.

Vzdelávam vďaka konzultáciam s odborníkmi, samoštúdiu materiálov, absolvovaniu kurzov, osobným skúsenostiam a tomu, čo mi funguje s klientmi.

Poradca prináša nové nápady a pohľady.

Poradca prezentuje nápady a nové pohľady vyplývajúce z osobných skúseností, zo spoluprác s podobnými klientmi alebo individuálnych kreatívnych techník.

Vysoko ambiciózni klienti sa často chcú iba poradiť s niekým inteligentným a tým myslia skonzultovať svoje nápady s niekým, kto vie aktívne počúvať, disponuje dostatočným levelom pochopenia témy, ale zároveň má k veci želaný odstup, vďaka ktorému môže vidieť cesty, ktoré klient sám nevidí.

Poradenstvo so mnou je interaktívne, často využívajúce prvky koučingu, s cieľom generovania nápadov, spôsobov a videnia situácie v novom svetle.

U svojich klientov používam takú kombináciu týchto troch rolí, aká je v danej situácií najvhodnejšia a ako sa dohodneme na úvodnom stretnutí.

Máš nejakú otázku?

Nenašiel si odpoveď? Kontaktuj ma.

Charakterizujem sa ako kouč, bez prídavného mena, pretože pomáham klientom dosahovať svoje ciele bezohľadu na tému / oblasť vďaka koučingu ako univerzálnemu skillu.

Napriek tomu si ma za tie roky niektoré témy / oblasti koučingu našli viac ako tie ostatné, takže najčastejšie by sa dalo povedať, že som:

Výkonnostný kouč (performance coach) – ciele, výkon a celková efektivita, nestrácať čas, dosahovať výsledky, maximalizovať potenciál v rôznych oblastiach.

Kariérny kouč (career coach) – vyjednať si lepšie podmienky, dosiahnuť kariérny rast, nájsť si novú prácu, prípadne odísť z tej aktuálnej a/alebo úplne zmeniť profesiu.

Biznis kouč (business coach) – zvyšovanie príjmov freelancerov a podnikateľov, hľadanie lepších klientov, optimalizovanie procesov, plánovanie a dosahovanie rastu podnikania.

Životný kouč (life coach) – upratovanie života celkovo, prípadne ak sa dejú veľké životné zmeny, alebo je potrebný pohľad z vyššej perspektívy na viacero spolusúvisiacich oblastí.

Podľa počtu koučovaných som individuálny kouč. Nekoučujem tímy, páry, ani iné skupiny, vždy ma zaujíma jednotlivec a individuálne výzvy a ciele.

Do tretice, som úplne nezávislý kouč (freelancer), ktorý nie je zamestnaný žiadnou organizáciou, firmou ani viazaný nejakou kolektívnou dohodou o akomkoľvek zdieľaní čohokoľvek, takže som úplne nestranný a všetko, čo odznie medzi mnou a mojim klientom, od úvodného kontaktu až po posledný koučing, ostáva len medzi nami a nikto iný k tomu nemá žiadny prístup.

Áno, po dohode je možné aj osobne, len na to sa nedá využiť instantný booking úvodného stretnutia cez Calendly, ale treba ísť cez kontaktný formulár, keďže som možno niekde v zahraničí.

Silno ale preferujem stretnúť sa online cez Zoom, aj keď sa práve nachádzame v tom istom meste, pretože Zoom šetrí čas a je nezávislý na našej geografickej polohe, takže spolupráca môže plynulo pokračovať aj v prípade zmeny lokality jedného z nás.

Cena mojich služieb, forma platby, splatnosti a iné podmienky sú dohodnuté individuálne po vzájomnej dohode na úvodnom stretnutí.

V prípade, že nejaká iná entita sponzoruje tvoj koučing (či už čiastočne alebo úplne), nemám problém vystaviť faktúru na tvojho sponzora.