Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky služieb dodávaných Mišom Duchoňom upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Miša Duchoňa – Fitnessa s.r.o., so sídlom Štefánikova 29, Bratislava 81105, IČO: 47510846, DIČ: 2023925860, zapísanou v OR Okresného súdu Bratislava I, vo vložke číslo:93960/B, oddiel Sro. (ďalej len “Dodávateľ“) a tretími osobami (ďalej len “Zákazník“), najmä vo vzťahu k individuálnym konzultáciam a workshopom organizovaným Dodávateľom.

Individuálne konzultácie

  1. Prvá hodina konzultácie je splatná vopred, prevodom alebo vkladom na účet a v prípade nedostavenia sa Zákazníka na konzultáciu nevzniká nárok na náhradu.
  2. Po ukončení konzultácie je v prípade trvania dlhšieho ako 1 hodina (60 minút) vystavená zákazníkovi faktúra, ktorá je splatná do 14 dní od dodania služby.
  3. Aktuálny cenník workshopov nájdete na www.misoduchon.com/cennik.

Workshopy

  1. Cena workshopu je splatná vopred, prevodom alebo vkladom na účet a v prípade nedostavenia sa Zákazníka na workshop nevzniká nárok na náhradu.
  2. Miesto na workshope je prenosné, avšak treba o tom najneskôr 1 hodinu pred začiatkom informovať Dodávateľa emailom na danú adresu, z ktorej prišli Zákazníkovi organizačné pokyny k workshopu alebo potvrdenie o zaplatení.
  3. Aktuálny cenník workshopov nájdete na www.misoduchon.com/cennik.

Platobné údaje

IBAN: SK2583300000002500872170
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava
Majiteľ: Fitnessa s.r.o., Stefanikova 29, 81105 Bratislava, IČO: 47510846 DIČ: 2023925860

Author