Obchodné podmienky

Údaje o podnikateľovi:

Obchodné meno: Fitnessa s. r. o.

Sídlo: Štefánikova 29, 811 05, Bratislava

IČO: 47510846
DIČ: 2023925860

Dátum vzniku: 6. novembra 2013, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.93960/B

Kontakt: +421 948 496 765, objednavky@misoduchon.com

1. Definícia pojmov

1.1 Majiteľ Vstupenky
Majiteľ Vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku prostredníctvom Eshop-u na webovej stránke na doméne www.misoduchon.com/eshop.
1.2 Eshop
Ide o samostatný predajný elektronický spôsob objednávania, predaja a distribúcie elektronických Vstupeniek.
1.3 Podujatie
Podujatie pod vedením lektora (Mišo Duchoň) je Workshop alebo Konzultácia, na ktorú sa prostredníctvom Eshopu predávajú vstupenky a ktoré organizuje Usporiadateľ.
1.4 Workshop
Anglické slovo Workshop (čítaj vorkšop) znamená formu vzdelávacej aktivity, pri ktorej lektor pripraví program tak, aby prostredníctvom rôznych techník (prezentácia, cvičenia, brainstorming, mentálne mapy, spätná väzba, a pod.) účastníci došli k výstupu, ktorý je pre ne užitočný a využiteľný v ich ďalšej práci, praxi. Workshop má daný dátum, miesto a čas, ktoré sú uvedené na Eshope.
1.5 Konzultácia
Konzultácia je odborná rada, porada, vysvetlenie, výklad, odpovede lektora na otázky klientov, prípadne podrobnejšie objasnenie danej problematiky. Miesto, dátum a čas konzultácie sa dohaduje individuálne s Usporiadateľom.
1.6 Usporiadateľ
Usporiadateľom je Fitnessa s.r.o. organizujúca Podujatie.
1.7 Vstupenka
Vstupenka je potvrdenie emailu umožňujúce jej majiteľovi za jednorázovú platbu vstup na Podujatie.

2. Úvodné ustanovenia

2.1 Všeobecné obchodné podmienky upresňujú používanie Eshop-u a definujú zmluvné vzťahy medzi Usporiadateľom a Majiteľom Vstupenky.
2.2 Informácia o zmene, alebo zrušení Podujatia môže byť prostredníctvom emailu. Zodpovednosť za zverejnenie o zmene, alebo zrušení Podujatia má Usporiadateľ.

3. Objednanie a platba za Vstupenky

3.1 Vstupenky je možné zakúpiť cez Eshop, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.misoduchon.com/eshop.
3.2 Platba za Vstupenku je možná prostredníctvom platobného systému Kreditnou Kartou alebo Prevodom.
3.4 Maximálny počet Vstupeniek, ktoré je možné zakúpiť na jedného zákazníka nie je obmedzený, ak nie je dané inak.

4. Práva a povinnosti Majiteľa Vstupenky

4.1 Majiteľ Vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená .
4.2 Majiteľ Vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa predložiť platný preukaz totožnosti.

5. Reklamačný poriadok

5.1 Registráciu na Podujatie je možné zrušiť najneskôr 7 dní pred Podujatím. Podrobne opísaný postup vrátenia sumy za Vstupenku nájdete tu → Odstúpenie od zmluvy. Suma za Vstupenku bude Majiteľovi Vstupenky vrátená na účet, z ktorého Vstupenku zaplatil.
5.2 V prípade zrušenia podujatia bude Usporiadateľ o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom emailu. Suma za Vstupenku bude Majiteľovi Vstupenky vrátená na účet, z ktorého Vstupenku zaplatil.

6. Ochrana osobných údajov

Aktuálne informácie so spracúvaním osobných údajov najdete tu → Podmienky ochrany osobných údajov.

7. Záverečné ustanovenia

Zakúpením Vstupenky vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

V Bratislave, dňa 10.03.2019      Fitnessa s.r.o.

Author