Commitment Contract 05/2020

Pravidlá:

  1. Pošli vklad (min 30€, maximum si určuješ ty) na SK3883300000002100872163. Je to môj účet, tvoj vklad bude celý mesiac v bezpečí. Do poznámky napíš svoje meno.
  2. Do WhatsApp skupiny napíš špecificky a merateľne svoje ciele a záväzky. Tieto si stanovuješ TY. Stanov si niečo, čo ti pomôže, ale je realistické! Toto je na tebe. Neporovnávaj sa s ostatnými, daj si svoj cieľ a dodrž ho. Na konci mesiaca sa nebude hodnotiť, kto zvládol viac, ale iba binárne či si dodržal(a): ÁNO-NIE.
  3. Voliteľne k tomu pripíš aj 1-2 vety o sebe, kde sa nachádzaš, koľko máš rokov, čo robíš a prípadne instagram profil.
  4. Cieľ je niečo, čo chceš dosiahnuť do konca mesiaca a bude sa vyhodnocovať na konci mesiaca. Pridaj aj, kde sa aktuálne nachádzaš.
  5. Záväzok je niečo, čo sa zaväzuješ pravidelne buď robiť alebo nerobiť.
  6. Celé je to na vlastnej integrite, kto bude podvádzať (že neprizná zlyhanie alebo na konci nejako obabre cieľ), tak možno ušetrí xx€, ale oklame v konečnom výsledku sám/sama seba!, takže zaviaž sa buď to dať alebo sa čestne rozlúčiť s xx€, lebo ak do toho nejdeš odvážne, že sa bojíš straty, tak sa stráca podstata toho commitment contractu.
  7. Na konci mesiaca sa vyzbierané peniaze rozdelia medzi tých, ktorí svoje ciele a záväzky dodržia (proporcionálne podľa výšky vkladu), takže dostaneš minimálne naspäť svoje peniaze, ale môžeš si ešte aj privyrobiť.
  8. Počas trvania tejto výzvy sa môžeme povzbudiť, ale prosím vyvarujme sa spamovaniu :). Využime skupinu primárne na písanie ako to ide, updates, stanovovanie cieľov a podporu druhým.

Author